Holter EKG

Wiele czynników środowiskowych i genetycznych wypływa na kondycję serca. Jeśli chcesz ją zbadać, umów się na badanie holterem EKG. Na czym polega? Co to holter EKG?

To urządzenie, które pozwala monitorować pracę serca 24 godziny na dobę. Dzięki niemu prywatny specjalista może zbadać, jak działa serce pacjenta na co dzień. Tych możliwości na daje tradycyjne badanie EKG, które pokazuje, jak pracuje mięsień sercowy przez kilka minut, w stanie spoczynku.

Jak wygląda holter EKG? To niewielkie urządzenie, które składa się z rejestratora oraz elektrod przyczepianych na skórę. Ze względu na to, że jest lekkie oraz małe, umożliwia wykonywanie codziennych czynności bez zakłóceń.

Dla kogo jest przeznaczone badanie?

Zabieg jest wskazany u każdego, kto cierpi na wrodzone wady serca, przebył zawał, ma wszczepiony rozrusznik lub kardiowerter-defibrylator. Poza tym jest to wskazane badanie dla osób z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia przedsionkowo – komorowego, jak również skłonnościami do utraty przytomności.