Usługi medyczne Warszawa

Kardiologia
prof. dr hab. n. med.
Wacław Kochman


*diagnostyka choroby wieńcoweji zaburzeń rytmu serca 
*diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
*prowadzenie pacjentów po zabiegach 
PCI i CABG
*ocena ryzyka przed operacjami nie kardiologicznymi
*diagnostyka i prowadzenie pacjentów z wadami serca 
*Wykonywanie zabiegów koronografii oraz wszczepiania stentów wieńcowych.

Pakiet


Przygotujemy dla naszych Pacjentów indywidualny pakiet zdrowia (również w oparciu o testy DNA), który może pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania, wystąpienia udaru mózgu, pozwoli na całodobowe monitorowanie procesu leczenia nadciśnienia tętniczego oraz pozawałowej niewydolności serca. Wsparciem w tym pakiecie bedzie zegarek medyczny, rejestrujący na bieżaco 5 ważnych funkcji życiowych:
Ciśnienie, puls, saturacje, temperaturę i EKG. Monitorowanie tych funkcji pozwala wykryć m.in epizody migotania przedsionków będące najczęstszą przyczyną udarów niedokrwiennych mózgu. Ułatwia wykrywanie nadciśnienia tętniczego, które nie leczone albo źle leczone, prowadzi do krwotocznych udarów mózgu oraz rozwoju chorób układu krążenia, w tym miażdżycy, która jest przyczyną choroby wieńcowej i zwału serca, Zarejestrowanie spadków saturacji ma natomiast kluczowe znaczenie w przebiegu różnych chorób.


Specjaliści

Pacjenci chorujący na choroby kardiologiczne, maja choroby współzależne i wymagają kompleksowej opieki, dlatego współpracują
z nami lekarze o specjalnościach:  
interny,
pulmonologii
neurologii,
dermatologii

,

Dieta

Istotnym czynnikiem wspomagającym szybki powrót do zdrowia pacjentom z różnymi schorzeniami a w szczególności po przebytym zawale mięśnia sercowego i z chorobami kardiologicznymi, jest dieta. Dla każdego Pacjenta, nasz dietetyk przygotowuje dedykowaną dietę.

Ćwiczenia


Właściwie dobrane ćwiczenia i trening fizyczny 
u pacjentów po zawale serca istotnie wpływają na redukcję sercowo-naczyniowych czynników ryzyka. Wspomagają również w zabopieganiu chorobom ukladu krążenia. Nasz fizykoterapeuta przygotuje  indywidulanie dobrany do ich możliwości wykonania pakiet ćwiczeń, realizowanych w naszej Klinice lub poza nią.
Wsparcie 


Kondycja psychiczna ma nie bagatelne znaczenie dla zdrowia. Dlatego też osoby przeżywające kryzys po przebytej chorobie, informacji o chorobie bliskich osób, rozstaniu czy utracie pracy, powinny niezwłocznie poszukać wsparcia. Spotkanie z psychoterapeutą, to metoda pomocy doraźnej, działania”na gorąco”, pozwala na uspokojenie emocji, uporządkowanie mysli a tym samym przemyślane dzialania w sytuacjach trudnych czy też kryzysowych. Często sama rozmowa przynosi ulgę. Tego czego nie chcemy lub nie możemy powiedzieć najbliższym, mówimy osobie postronnej. Empatia, zrozumienie, brak oceniania sprawia, że Pacjent po takiej sesji jest bardziej uspokojony a stres, jaki mu towarzyszy, osłabia sie. Takie spotkanie bowiem pozwala na rozpoznanie problemu i czynników podtrzymujących ten problem. To przekłada sie na lepszy komfort życia, co powoduje szybszy powrót do zdrowia lub przezwyciężenie kryzysu.Jeśli jesteś naszym pacjentem, bez wychodzenia z domu, możesz mieć wystawioną receptę i zwolnienie lekarskie.